Werkgelegenheid binnen de Accountancy

Waar we in 2008 nog stelden dat het met de werkgelegenheid in de Accountancy goed gesteld was moeten we hier anno 2011 toch wat nuances in aanbrengen. De economische recessie heeft inmiddels tot een geheel ander aannamebeleid bij de accountants- en belastingadvieskantoren geleid. Waar voorheen nog veelal werd geworven op beoogde groei wordt er nu uitsluitend gekeken naar “harde” vacatures. Vacatures die dus zijn ontstaan door het vrijwillige vertrek of pensionering van een medewerker. Veelal wordt er dan intern gekeken of deze plek niet op een andere manier kan worden opgevuld. Lukt dit niet, dan wordt er actief geworven. br>
Voor goede (assistent) accountants is er eigenlijk altijd wel een plek te vinden. Wel betekent het in deze arbeidsmarkt vaak langer zoeken dan voorheen. Of bijvoorbeeld concessies doen als kandidaat m.b.t. jouw wensen. Kantoren nemen ook alle tijd voor de sollicitatieprocedures en zullen geen overhaaste beslissingen nemen. Dit heeft overigens wel als voordeel dat de keuze voor een nieuwe medewerker weloverwogen genomen is, m.a.w.: Er is een grotere kans op een goede match tussen sollicitant en accountantskantoor.

Salaristechnisch zien we het afgelopen jaar veelal (assistent) accountants die gelijk oversteken. Een overstap maken om er financieel op vooruit te gaan past niet binnen de huidige economie. De tijden dat je met een mooi aanbod werd binnengehaald zijn (voorlopig) voorbij.

Moeten we ons zorgen gaan maken over de toekomst van iedereen die nu Accountancy aan het studeren is? Nee absoluut niet. Voor goede (adviesvaardige) accountants is er altijd plek. Juist in tijden van economische neergang zijn er veel bedrijven die een beroep doen op een accountantskantoor voor het managen van hun financiële situatie. Jaarverslagen zullen altijd moeten worden opgesteld en de boekhouding zal altijd moeten worden gedaan. Wel moet hierbij de kanttekening worden gemaakt dat het in tijden van economische voorspoed nog beter gesteld is met de werkgelegenheid voor accountants. Ondermeer startende bedrijven, bedrijven die willen uitbreiden, overnames en andere investeringen zijn bij uitstek zaken die een groei van de vraag naar accountants veroorzaken gedurende tijden van hoogconjunctuur.

Voor meer informatie, check www.groep88.nl of bel 0297 – 24 14 59 en vraag naar een van onze beschikbare consultants.